Юридически консултации

Грижа за Етажната собственост
7654321


Съгласно бизнес сферата, в която фирма „Бул Сървис” ЕООД осъществява своята дейност, няколко са законите и правилниците, които предопределят, регулират и влияят върху работата на дружеството. Основният от тях е „Закон за управление на етажната собственост”.      

„Законът за управление на етажната собственост” е в сила от 01 май 2009г., като неговото последно изменение датира от 26 юли 2011г. Същият „урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.”

Като професионалисти, ние държим винаги да сме подготвени по всички актуални въпроси и казуси, които неминуеми възникват, когато стане дума за съвместното съжителство, подялбата на общи части и разходи между хората. Нашите адвокати са с дългогодишен опит и изградени имена в гилдията.

  • желаете да свикате, организирате и проведете Общо събрание на етажната собственост? – Ние сме насреща. С годините сме свикали, организирали и провели над 1000 (хиляда) събрания на наши клиенти и на бъдещи такива, съгласно всички законови изисквания. За нас всеки детайл е важен – от подготвянето на поканите, през дневния ред, начина на гласуване и самото протичане до изготвянето на протокола от събранието.
  • имате проблем с нeизряден платец? – Ние сме насреща. От името на етажната собственост фирма „Бул Сървис” ЕООД има спечели десетки дела и не е загубила нито едно такова срещу лица, отказващи да заплащат таксите за общи консумативи, определени с решение на общото събрание. Ние добре осъзнаваме колко неприятно е чувството определени хора да заплащат редовно дяла и на тези, които са решили, че ще живеят „на гърба” на останалите. Поради този факт ние сме готови и ще Ви помогнем да извършите нужната промяна.
  • имате проблеми от битово естество? – Ние сме насреща. Нашите юристи са постоянно ангажирани с разрешаването на всевъзможни по вид казуси. Ще се радваме, ако ни дадете възможността да се справят с още един такъв.
  • имате нужда от професионална консултация? – Ние сме насреща. Просто позвънете и оставете другото на нас.

Това са само част от случаите, с които се сблъскваме и разрешаваме в полза на нашите клиенти. Оставаме на Ваше разположение за въпроси и казуси, с които желаете да се захванем. Доверете се на професионалистите!

Направете запитване за услугата тук.


Грижа за Етажната собственост

Управлението на Етажна собственост е комплексен процес, обединяващ множество от услуги, управленски...