Газови, отоплителни и охладителни системи

Индивидуална грижа за имота
12345678


„Бул Сървис” ЕООД, съвместно със свои партньори, предлага на клиентите си пълен набор от услуги, касаещи изграждането на газови съоръжения, трасета и соларни системи (проектиране и реализация), тяхното узаконяване, гаранционна и следгаранционна поддръжка и профилактика.

Проектиране и реализация на:

 • газови трасета и инсталации;
 • индивидуални и сградни котлии) – котли на твърдо гориво, котли на течно и газообразно гориво, котли и конвектори на газ, електрически проточни котли;
 • соларни системи;
 • климатични системи – климатици, чилъри и др.;
 • други технически съоръжения – радиатори, горелки, слънчеви колектори, инфрачервено отопление, арматура, топлоизолации, помпи, бойлери, тръбни системи, разширителни съдове, димоотводи, хидрофори и др.;

Направете запитване за услугата тук.

          

Узаконяване на газови съоръжения – технически надзор:

„Бул Сървис” ЕООД ще организира за Вас, чрез лицензираните си партньори, узаконяването на предварителни проекти и реализацията на такива, касаещи газови съоръжения.

 • стационарно монтирани съдове за вречнени въглеводородни газове, предназначени за звахранване с газ на газови съоръжения и инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти;
 • стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове;
 • разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;

            Забележка: Горепосочените дейности се извършват от лицензирана фирма за технически надзор:

 

Гаранционна и следгаранционна поддръжка и профилактика на технически съоръжения:

 • газови трасета и инсталации;
 • индивидуални и сградни котлии) – котли на твърдо гориво, котли на течно и газообразно гориво, котли и конвектори на газ, електрически проточни котли;
 • соларни системи;
 • климатични системи – климатици, чилъри и др.;
 • други технически съоръжения – радиатори, горелки, слънчеви колектори, инфрачервено отопление, арматура, топлоизолации, помпи, бойлери, тръбни системи, разширителни съдове, димоотводи, хидрофори и др.;

Фирмата гарантира на своите клиенти компонентни и икономически изгодни решения. Всичко това е възможно благодарение на качествата на предлаганите продукти и услуги, както и на дългогодишното успешно сътрудничество с партньори.

Направете запитване за услугата тук.


Професионална охрана

Оставете грижата по Вашата безопасност и тази на имота Ви в наши ръце. През годините сме разработили...